Swiadoma-Mama-Logo2022_ikona_nazwa_pl

Aplikacja Świadomej Mamy®

O co chodzi z tą krwią pępowinową?

O co chodzi z tą krwią pępowinową?

Krew pępowinowa  to krew, która zostaje w pępowinie i łożysku po narodzinach i po odpępnieniu dziecka. Wbrew powszechnej opinii procedura ta nie wymaga „wcześniejszego odpępnienia” – krew pozyskuje personel medyczny dopiero po ustaniu tętnienia i przecięciu pępowiny) zgodnie ze standardem nie wcześniej jak 60 sekund od porodu). Do niedawna była ona traktowana jako „odpad” i utylizowana przez szpital po porodzie . Obecnie pobiera się ją w celu wyizolowania komórek macierzystych do przechowywania i późniejszego wykorzystania w leczeniu. Dowiedź się więcej na www.pbkm.pl

 

Po co zabezpieczać komórki macierzyste podczas porodu?

 

Przede wszystkim zabezpieczając krew pępowinową i sznur pępowiny, zyskuje się dodatkową możliwość leczenia.

 

Krew pępowinowa  jest cennym źródłem krwiotwórczych komórek macierzystych, które są standardowo wykorzystywane w leczeniu 80. ciężkich chorób onkologicznych, hematologicznych i neurologicznych jako alternatywa szpiku kostnego. Pobranie krwi pępowinowej przy porodzie nie wpływa w żaden sposób na przebieg porodu.

!Ważne! W 2019 r. w Lublinie ruszył pierwszy w Europie i drugi na świecie program wykorzystania własnej krwi pępowinowej w mózgowym porażeniu dziecięcym.

 

Sznur pępowiny zawiera mezenchymalne komórki macierzyste nazywane są komórkami z galarety Whartona, które są wykorzystywane w medycznych eksperymentach leczniczych w leczeniu chorób takich jak dziecięce porażenie mózgowe, stwardnienie zanikowe boczne czy uszkodzenia chrząstek stawowych. mogą być użyte w leczeniu całej rodziny (nie jest wymagana zgodność tkankowa tak restrykcyjna jak w przypadku krwi).

 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce i Europie. Przechowujemy materiał biologiczny od klientów z kilkudziesięciu krajów Europy. Mamy również największe doświadczenie w przekazywaniu materiału do przeszczepień. PBKM jako jedyny w Polsce oferuje możliwość zabezpieczenia komórek macierzystych sznura pępowiny.

__________________________________________________________________________________

 

Polski Bank Komórek Macierzystych jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce. Zaufało nam już ponad 200 000 Rodziców, co stanowi 85% Rodziców, którzy podjęli decyzję
o bankowaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej przy porodzie.

 

Naszym zasadniczym celem jest pozyskiwanie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej, łożyskowej oraz sznura pępowiny. Naszą misją  jest zapewnianie możliwości wykorzystania pozyskanych komórek macierzystych do ratowania życia i zdrowia Państwa dziecka lub w przypadku wystarczającej zgodności genetycznej- innych członków rodziny.

 

Jakość PBKM potwierdzają najważniejsze na świecie certyfikaty jakości i zaufanie jakim darzą nas takie instytucje jak Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, fundacje, środowisko lekarskie i położnicze. Nasze doświadczenie na rynku to także największa w Europie, udokumentowana ilość komórek macierzystych wydanych do przeszczepień.

Polski Bank Komórek Macierzystych jest założycielem międzynarodowej grupy Famicord, w ramach której zabezpieczamy łącznie ponad 450 000 próbek komórek macierzystych z ponad 20 krajów. Dzięki 10 specjalistycznym laboratoriom mamy pełną kontrolę nad procesem preparatyki oraz bezpiecznego przechowywania powierzonych nam komórek macierzystych.

 

KREW PĘPOWINOWA – PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Komórki macierzyste to samoodnawiające się linie komórek występujące w wielu tkankach i narządach. Namnażając i różnicując się komórki te stanowią stałe źródło nowych, młodych komórek wszędzie tam, gdzie pojawiły się ich niedobory spowodowane naturalnymi procesami starzenia i obumierania. Przykładem obrazującym są krwiotwórcze komórki macierzyste, które różnicują się na krwinki czerwone, białe oraz płytki krwi.

 

W praktyce klinicznej stosowane są komórki macierzyste z 3 źródeł:

 • szpiku kostnego
 • krwi obwodowej
 • krwi pępowinowej

Krew pępowinowa jest źródłem komórek macierzystych do przeszczepień, po raz pierwszy z sukcesem została wykorzystana w 1988 roku do przeszczepienia u dziecka z niedokrwistością Fanconiego 1 .

 

Najważniejsze zalety komórek macierzystych z krwi pępowinowej to 2 – 5 :

 • nieinwazyjne pobranie,
 • niskie ryzyko przeniesienia zakażenia,
 • łatwiejszy dobór do przeszczepienia.

 

Względnym ograniczeniem do zastosowania krwi pępowinowej jest liczba komórek, która określa, jaka może być maksymalna masa ciała chorego biorcy 6 – 9 .

 

Na początku krew pępowinowa była alternatywnym (wobec szpiku i krwi obwodowej po mobilizacji farmakologicznej) źródłem komórek macierzystych. W 2006 roku EBMT zrównała KP ze szpikiem kostnym i mobilizowaną krwią obwodową i od tego czasu 10 wskazania do użycia komórek macierzystych do transplantacji są takie same – niezależnie od źródła ich pochodzenia 9 .

 

Ostatni raport EBMT 9 wymienia kilkadziesiąt chorób, w leczeniu których wykorzystuje się KM ze szpiku kostnego, mobilizowanej krwi obwodowej i krwi pępowinowej. W zależności od choroby i jej stopnia zaawansowania klinicznego stosuje się 11 :

 • przeszczepienie własnych komórek (autologiczne) – stanowią one około 60% aktualnie wykonywanych transplantacji (35% u dzieci w Polsce),
 • przeszczepienie komórek od rodzeństwa (allogeniczne w obrębie rodziny) – stanowią one ok. 20% wykonywanych transplantacji (32% u dzieci w Polsce),
 • przeszczepienia od osób niespokrewnionych – stanowią one ok. 20% wykonywanych transplantacji (33% u dzieci w Polsce).

 

Od niedawna krew pępowinowa może być podawana także w chorobach neurologicznych i metabolicznych. Dominującą kategorią wykorzystania autologicznej krwi pępowinowej są urazy mózgu w skład których wchodzą: niedokrwienna encefalopatia, porażenie mózgowe, ataksja, apraksja i traumatyczne uszkodzenie mózgu. Podania w tych wskazaniach stanowią 8% autologicznych podań komórek macierzystych krwi pępowinowej na świecie. Najnowsze wyniki badań pokazują, że autologiczna krew pępowinowa podana dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym przynosi im korzyść kliniczną. Opublikowane w tym roku badanie u dzieci z chorobami spektrum autyzmu wykazało korzyść kliniczną po podaniu krwi pępowinowej w porównaniu z placebo w podgrupie dzieci w wieku 4 -7 lat z niewerbalnym IQ powyżej 70.

 

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej po pobraniu przechowuje specjalistyczny bank, który może mieć dwojaki charakter:

 • Rodzinny – rodzice pokrywają wszystkie koszty związane z pobraniem, preparowaniem i przechowywaniem komórek. Mogą one być również wykorzystane w przypadku choroby w rodzinie. W tym przypadku ośrodek transplantologiczny nieodpłatnie pozyskuje komórki macierzyste dla biorcy.
 • Publiczny – państwo/sponsor pokrywa ww. koszty oraz dodatkowo badania antygenów zgodności tkankowej, dzięki którym krew może być wykorzystana do przeszczepień dla osób niespokrewnionych. W tym przypadku ośrodek transplantologiczny odpłatnie pozyskuje komórki macierzyste dla potrzebującego i odpowiednio zgodnego pod względem antygenów transplantacyjnych biorcy.

 

W Polsce bankiem rodzinnym o potwierdzonym doświadczeniu w transplantacji jest Polski Bank Komórek Macierzystych SA 12 – 16

 

Decyzja o oddaniu krwi pępowinowej do banku rodzinnego jest autonomiczną decyzją rodziców, którzy powinni zostać poinformowani o takiej możliwości w odpowiednim czasie.

 

Dotychczas wykonano ponad 45 000 przeszczepień krwi pępowinowej na świecie.

 

Autor : Polski Bank Komórek Macierzystych

 

Bibliografia

1/ E. Gluckman, H. E. Broxmeyer, A. D. Auerbach i wsp. Hematopoietic Reconstitution in a Patient with Fanconi’s Anemia by Means of Umbilical-Cord Blood from an HLA-Identical Sibling. N Engl J Med 1989; 321: 1174-1178. 2/ H. E. Broxmeyer, G. W. Douglas, G. Hangoc i wsp. Human umbilical cord blood as a potential source of transplantable hematopoietic stem/progenitor cells. Proc. Natl. Acad. Sci. 1989; 86: 3828-3832. 3/ B. E. Shaw, P. Veys, A. Pagliuca i wsp. Recommendations for a standard UK approach to incorporating umbilical cord blood into clinical transplantation practice: conditioning protocols and donor selection algorithms. Bone Marrow Transplant 2009; 44: 7–12. 4/ V. Rocha, E. Gluckman. Clinical Use of Umbilical Cord Blood Hematopoietic Stem Cells. Biol Blood Marrow Transplant 2006; 12: 34-41. 5/ H. E. Broxmeyer. Cord blood hematopoietic stem cell transplantation 2010, StemBook, ed. The Stem Cell Research Community, StemBook, doi/10.3824/stembook.1.52.1, www.stembook.org 6/ P. Rubinstein. Cord blood banking for clinical transplantation. Bone Marrow Transplant 2009; 44: 635–642. 7/ C. G. Brunstein, D.J. Weisdorf. Future of cord blood for oncology uses. Bone Marrow Transplant 2009; 44: 699–707. 8/ J. Ooi. Cord blood transplantation in adults. Bone Marrow Transplant. 2009; 44: 661–666. 9/ P. Ljungman, M. Bregni, M. Brune i wsp. Allogeneic and autologous transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: current practice in Europe 2009. Bone Marrow Transplant 2010; 45: 219–234. 10/ P. Ljungman, A. Urbano-Ispizua, M. Cavazzana-Calvo. Allogeneic and autologous transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: definitions and current practice in Europe. Bone Marrow Transplant 2006; 37: 439–449. 11/ J. Wachowiak. 20 lat transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci w Polsce: postępy i wyniki. Onkol. Pol. 2010; 13(supl.2): 36. 12/ D. Boruczkowski, J. Sabliński, T. Ołdak i wsp. Pierwsze w Polsce transplantacje krwi pępowinowej z komercyjnego banku – opis dwóch przypadków. Onkologia Polska 2008; 11 (supl 1): 74. 13/ D. Boruczkowski, J. Sabliński, T. Ołdak i wsp. Pierwsze w Polsce allogeniczne transplantacje krwi pępowinowej z komercyjnego banku – opis trzech przypadków. Przegląd Pediatryczny 2009; (supl 1): 123. 14/ D. Boruczkowski, J. Sabliński, T. Ołdak i wsp. Wykorzystanie komórek macierzystych pochodzących z prywatnego banku krwi pępowinowej. Onkologia Polska 2010; 13(supl. 2): 38. 15/ D. Boruczkowski. Cord blood. The past, the present and the future. GinPolMedProject 2009; 4(14): 73-84. 16/ D. Boruczkowski. Polski Bank Komórek Macierzystych. Ginekol Pol. 2010; 81: 877. S.06.11a,pop.

Aplikacja Świadomej Mamy®

Darmowa aplikacja ciążowa E-mama24 to miejsce dla przyszłych i obecnych mam, w której za pomocą prostego chatu oraz tablicy możecie znaleźć odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Oferujemy bezpośredni kontakt do wielu specjalistów i lekarzy z różnych województw i miast. Dostęp jest całkowicie darmowy!
Dowiedz się więcej lub zaloguj się na swoje konto poprzez kliknięcie przycisków poniżej!

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia

Zapisz się na nasze wydarzenie!

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz dane dostępowe do wydarzenia