Znajdziesz nas na

Regulamin dotyczący COVID-19

  1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:
  • nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),
  • nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym
  • w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.
  1. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19 obowiązujące podczas warsztatów Świadoma Mama
  2. Oświadczenie składam w związku z udziałem w organizowanym przez projekt Świadoma Mama i sklep BoboWózki wydarzeniu w sklepie Bobowózki Poznań na ul. Serbskiej 9 dnia 12 września 2020.
  3. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.

Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Warsztaty Edukacyjne SwiadomaMama.pl Dorota Jaworska, ul. Poznańska 62/3, 60-853 Poznań

NIP: 599-109-68-47, TEL: 605 100 1052.

  1. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.