Znajdziesz nas na

Regulamin

REGULAMIN WARSZTATÓW ŚWIADOMA MAMA

1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują uczestników Warsztatów „Świadoma Mama”, zwanych dalej Warsztatami, organizowanych przez Projekt Świadoma Mama, zwany dalej Organizatorem.
2. Warsztaty podzielone są na panele tematyczne: panel skierowany do rodziców dzieci do 3 lat oraz panel skierowany do przyszłych rodziców.
3. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
4. Warunkiem wstępu na warsztaty jest dokonanie rejestracji do udziału w Warsztatach. Rejestracja może odbyć się poprzez: formularz umieszczony na portalu www.swiadomamama.pl, telefoniczny kontakt z Organizatorem i otrzymanie potwierdzenia sms, poprzez, poprzez kontakt facebook’owy na fanpage’u https://www.facebook.com/swiadomamama/, kontakt mailowy, a także w przypadku wolnych miejsc osobistej rejestracji podczas trwania Warsztatów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników warsztatów. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
8. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie warsztatów.
9. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.
10. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin udziela zgody na wykorzystanie jego wizerunku, w tym wykorzystywanie zdjęć i nagrań wideo z wizerunkiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audio-video, za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby promocyjne.
11. W czasie trwania warsztatów Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez osobę prowadzącą spotkanie.
12. W trakcie trwania warsztatów nie wolno palić tytoniu, pić alkoholu i zażywać narkotyków.
13. Uczestnicy dobrowolnie biorą udział w konkursie odbywającym się na koniec każdego panelu tematycznego, gdzie można wygrać nagrody ufundowane przez Partnerów Warsztatów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie ankiety konkursowej i przekazanie jej do wskazanego przez Organizatora miejsca. Warunkiem otrzymania nagrody jest pozostanie do końca spotkania i osobiste zgłoszenie się po odbiór nagrody.
14. Informacje na temat Warsztatów w poszczególnych lokalizacjach są dostępne na stronach: www.swiadomamama.pl oraz https://www.facebook.com/swiadomamama/.
15. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, termin porodu, wiek dziecka, będą przetwarzane przez Organizatora w celu, odpowiednio, realizacji przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Warsztatach lub konkursie i odbioru nagrody.
16. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.