Znajdziesz nas na

Informacja o administratorze i przetwarzaniu danych przez DBKM

Informacja o administratorze i informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków (dalej jako „DBKM”). DBKM wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych Pana Dawida Bochenka z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: iod@dbkm.pl