Znajdziesz nas na

Uprawnienie do urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym

Za mną kolejny w tym roku udział w warsztatach Świadomej Mamy w Poznaniu. Jak zwykle temat związany z uprawnieniami mam na tle prawa pracy cieszył się dużym zainteresowaniem. Tym razem szczególnie popularną kwestią było uprawnienie do urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego i wychowawczego. By utrwalić omawiane dzisiaj przepisy prawne związane z tym zagadnieniem postanowiłam tej właśnie kwestii poświęcić więcej uwagi w artykule.

 

Zacznę od tego, że inaczej kształtują się zasady związane z naliczaniem urlopu wypoczynkowego w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a inaczej na urlopie wychowawczym. W tym pierwszym przypadku rodzicowi powracającemu do pracy przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze. Nieobecność pracownika w pracy w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim nie wpływa bowiem na prawo do uzyskania zagwarantowanych w kodeksie pracy 20 lub 26 dni w roku wolnych od pracy w ramach urlopu wypoczynkowego. Zasada ta dotyczy zarówno urlopu za bieżący rok, jak i urlopu zaległego, który przysługiwał przed udaniem się na urlop macierzyński i rodzicielski. Co więcej, jeśli osoba powracająca z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego zawnioskuje u pracodawcy o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu tych urlopów, to pracodawca ma obowiązek mu ich udzielić. Jest to dodatkowy przywilej pracownika w ramach uprawnień związanych z rodzicielstwem. Przepisy nie konkretyzują w jakim terminie należy zawnioskować do pracodawcy o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Ważne by taki wniosek złożyć u pracodawcy przed powrotem do pracy. W razie nieskorzystania z tej możliwości wniosek o udzielenie zaległego lub bieżącego urlopu złożony nawet kilka dni po powrocie do pracy będzie rozpoznawany na zasadach ogólnych, a więc nie zawsze musi się spotkać z akceptacją pracodawcy.

 

Z kolei rodzice decydujący się na skorzystanie z urlopu wychowawczego powinni mieć na uwadze, że co do zasady urlop wypoczynkowy w tym czasie nie będzie naliczany. Kwestia ta jest jednak skomplikowana i należy omówić kilka przypadków. Pierwszy dotyczy sytuacji gdy przez okres pełnego roku kalendarzowego pracownik przebywał na urlopie wychowawczym. Wówczas za dany rok nie zostanie w ogóle naliczony urlop wypoczynkowy. Jeśli pracownik powróci z urlopu wychowawczego trwającego co najmniej 1 miesiąc w danym roku to stosuje się zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym (dotyczy to przypadków gdy pracownik jest na urlopie wypoczynkowym np. od listopada 2018r. do marca 2019r.). Inaczej jest w przypadku gdy pracownik skorzysta z urlopu wychowawczego w trakcie roku kalendarzowego. Z dniem 1 stycznia każdego roku pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. Jeśli zatem skorzysta on z urlopu wychowawczego po 1 stycznia to nie traci już nabytego pełnego urlopu wypoczynkowego za dany rok.

należy zawnioskować do pracodawcy o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Ważne by taki wniosek złożyć u pracodawcy przed powrotem do pracy. W razie nieskorzystania z tej możliwości wniosek o udzielenie zaległego lub bieżącego urlopu złożony nawet kilka dni po powrocie do pracy będzie rozpoznawany na zasadach ogólnych, a więc nie zawsze musi się spotkać z akceptacją pracodawcy.

 

Z kolei rodzice decydujący się na skorzystanie z urlopu wychowawczego powinni mieć na uwadze, że co do zasady urlop wypoczynkowy w tym czasie nie będzie naliczany. Kwestia ta jest jednak skomplikowana i należy omówić kilka przypadków. Pierwszy dotyczy sytuacji gdy przez okres pełnego roku kalendarzowego pracownik przebywał na urlopie wychowawczym. Wówczas za dany rok nie zostanie w ogóle naliczony urlop wypoczynkowy. Jeśli pracownik powróci z urlopu wychowawczego trwającego co najmniej 1 miesiąc w danym roku to stosuje się zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym (dotyczy to przypadków gdy pracownik jest na urlopie wypoczynkowym np. od listopada 2018r. do marca 2019r.). Inaczej jest w przypadku gdy pracownik skorzysta z urlopu wychowawczego w trakcie roku kalendarzowego. Z dniem 1 stycznia każdego roku pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. Jeśli zatem skorzysta on z urlopu wychowawczego po 1 stycznia to nie traci już nabytego pełnego urlopu wypoczynkowego za dany rok.

 

Po powrocie z urlopu wychowawczego oczywiście można wnioskować o udzielenie zaległego lub bieżącego urlopu wypoczynkowego, ale nie obowiązuje w tym przypadku zasada bezwzględnego obowiązku uwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę tak jak w przypadku powrotu z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

 

Na koniec jeszcze jedna ważna kwestia. Roszczenia pracownicze, w tym również związane z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat liczonych od daty wymagalności. W przypadku urlopu wypoczynkowego zaległego termin rozpoczęcia biegu przedawnienia rozpoczyna się po 30 września następnego roku kalendarzowego. Przykład: urlop za 2015 rok powinien być wykorzystany do 30 września 2016r., urlop nie przedawni się  jeśli zostanie wykorzystany do 30 września 2019r. W stosunku do urlopu wychowawczego jest jednak ukształtowana jeszcze jedna zasada, a mianowicie w takcie tego urlopu zwiesza się okres przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy. To oznacza, że w takcie przebywania na urlopie wychowawczym nie biegnie termin przedawnienia urlopu wypoczynkowego.

Autor: Justyna Dudziec – Bloch, radca prawny

13 komentarze “Uprawnienie do urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym

 1. Mam pytanie. Teraz w maju kończy mi się urlop rodzicielski. Chcę wziąć urlop wypoczynkowy zaległy i bieżący. Zaraz po urlopie wypoczynkowym chcę iść na urlop wychowawczy. Ile przysługuje mi dni urlopu? Umowę o pracę mam do końca tego roku, czyli grudzień 2020. Bardzo proszę o podpowiedź. Wydaje mi się, że za 2019 rok przysługuje mi 26 dni, za 2020 również 26 dni. Natomiast w pracy mówią, że na 2020 przysługuje mi proporcjonalnie…

 2. Dzień dobry, zgodnie z przepisami pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego. Odpowiadając na pytanie, za 2020 rok otrzyma Pani urlop proporcjonalny. Pozdrawiam serdecznie

 3. Dzień dobry, proszę o poradę. 4.06. kończy mi się urlop rodzicielski. Bezpośrednio po nim chce wykorzystać urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca może wręczyć mi wypowiedzenie w czasie przebywania ma urlopie wypoczynkowym ? Dodatkowo obniżono wszystkim etaty o 20% w ramach tarczy antykryzysowej – czy w związku z tym moje wynagrodzenie urlopowe będzie wynosiło 80%?

  1. Pracodawca nie może odmówić pracownicy skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończonym urlopie rodzicielskim. Jednocześnie osoba powracająca do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem podlega ochronie i pracodawca powinien zapewnić jej powrót do pracy na tym samym stanowisku, ewentualnie na innym równorzędnym lub odpowiadającym kwalifikacjom. Poza tym w czasie urlopu wypoczynkowego trwającego ponad 3 miesiące pracodawca może wypowiedzieć umowę tylko jeśli dotyczy to zwolnień grupowych lub indywidualnych (z przyczyn po stronie pracodawcy). Z kolei zmiana warunków pracy i płacy jest możliwa w czasie urlopu wypoczynkowego (również w przypadku zwolnień grupowych i indywidualnych) bez względu na długość tego urlopu.

 4. Witam,
  W czerwcu kończy mi się urlop macierzyński. Jeśli nie wracam do tej samej pracy, a umowę o pracę miałam do dnia porodu, to czy przysługuje mi urlop wypoczynkowy?

  1. Dzień dobry, w opisanym przypadku umowa wygasła w dniu porodu, a więc stosunek pracy w tej chwili już nie istnieje. Oznacza to, że nie można już skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Jeśli w dniu wygaśnięcia umowy (dzień porodu) przysługiwały Pani jeszcze niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego, to pracodawca powinien Pani zapłacić ekwiwalent pieniężny za ten urlop.

   1. Witam,
    Na koniec stycznia 2021 roku kończy mi się urlop rodzicielski. Od 3 mc ciąży przebywałam na zwolnieniu lekarskim ze względu na zagrozona ciaze. Za 2019 rok pozostało mi ponad 20 dni urlopu wypoczynkowego plus niewykorzystany urlop za rok bieżący tj.2020. Niestety w grudniu tego roku kończą mi się badania okresowe. Czy mogę zawnioskować o urlop wypoczynkowy po rodzicielskim, pomimo braku ważnych badań lekarskich? Czy pracodawca może odmówić mi udzielenia urlopu z powodu braku ważnych badań okresowych? Jak powinien wyglądać wniosek o udzielenie urlopu? Czy pracodawca może odmówić mi udzielenia urlopu za rok 2019 a pozwolić na wykorzystanie tylko urlopu za 2020 rok?

 5. Mam pytanie
  8 lipca konczy mi się urlop macierzyński (32 tyg.) mam 11 dni zaległego urlopu za 2018 rok oraz 26 za 2019 rok chcę w pierwszej kolejności wykorzystać urlop zalegly kiedy powinnam złożyć wniosek? Dodatkowo chcę wrócić do pracy na 7/8 etatu i skorzystać z przerwy na karmienie kiedy ppwinnam złożyć wnioski oraz czy we wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy muszę podawać przyczynę? I ostatnie pytanie na jak dlugo mogę wypisać wniosek o zmmiejszomy etat na rok ,dwa lata ? Mam umowę o pracę na czas nieokreślony.

 6. Witam,
  Na koniec stycznia 2021 roku kończy mi się urlop rodzicielski. Od 3 mc ciąży przebywałam na zwolnieniu lekarskim ze względu na zagrozona ciaze. Za 2019 rok pozostało mi ponad 20 dni urlopu wypoczynkowego plus niewykorzystany urlop za rok bieżący tj.2020. Niestety w grudniu tego roku kończą mi się badania okresowe. Czy mogę zawnioskować o urlop wypoczynkowy po rodzicielskim, pomimo braku ważnych badań lekarskich? Czy pracodawca może odmówić mi udzielenia urlopu z powodu braku ważnych badań okresowych? Jak powinien wyglądać wniosek o udzielenie urlopu? Czy pracodawca może odmówić mi udzielenia urlopu za rok 2019 a pozwolić na wykorzystanie tylko urlopu za 2020 rok?

 7. Witam. Dnia 6.10.20 kończy mi się urlop rodzicielski. Czy od dnia 7.10 mogę przejść na urlop wypoczynkowy zaległy, A zaraz po nim na urlop roczny wychowawczy ?

 8. Dzień dobry. We wrześniu 2017roku urodziłam córkę. Całą ciążę przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Później rok macierzyńskiego. Potem znów 24 dni zwolnienie lekarskie z powodu drugiej ciąży. W październiku 2018roku urodziłam syna i znów urlop macierzyński który kończy mi się 16 października 2020roku. Pytanie ile należy mi się urlopu wypoczynkowego za te lata i czy we wniosku o udzielenie takiego urlopu liczę dni wolne od pracy czy tylko od poniedziałku do piątku.

 9. Witam, mam pytanie wracam po urlopie macierzyńskim 11.01 chce wykorzystać urlop zaległy, kadry podały mi ze mam 28 dni. Wychodzi na to ze do 18.02. Jest to czwartek czy mogę wykorzystać tylko część tego urlopu czyli 24 dni? Czy muszę od razu cały?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.