Centrum Medyczne „Żelazna” w Warszawie – Partnerem bezpłatnych Evetnów Świadoma Mama

Szpital Specjalistyczny św. Zofii – to mały miejski szpital, w którym przychodzi na świat najwięcej dzieci na Mazowszu.

Szpital posiada III stopień referencyjny czyli kompetencje
i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami z zakresu położnictwa
i ginekologii a także z zakresu patologii noworodka, w tym wcześniakami o  niskiej masie urodzeniowej – czyli około 500 gram. W 2013 roku Oddział Wcześniaków i Patologii Noworodka osiągnął wskaźnik umieralności okołoporodowej na poziomie 1,19 promille, plasujący go w czołówce europejskiej.